Görgetei Általános Iskola

Görgetei Általános Iskola

Az iskola alapításának éve 1907. More »

Görgetegi Általános Iskola Telephelye

Görgetegi Általános Iskola Telephelye

Rinyaszentkirály More »

 

Bemutatkozás

„Egy gyerek, egy tanár, egy toll és egy könyv meg tudja változtatni a világot.”

Malála Júszafzai

Görgeteg község Somogy megyében, Nagyatád és Barcs között található. Iskolánk a Kossuth utca központjában van. Tágas udvar és bitumenes kézilabda pálya várja a pihenni vágyó gyerekeket. Jól felszerelt, új bútorokkal berendezett termekben folyik az oktatás-nevelés. Nyolc tanteremben tanulhatnak a diákok, melyből négy teremben interaktív tábla segíti a tanítást: harmadik és negyedik osztályban, felsőben történelem, informatika és földrajz, biológia órákon. Az informatika órán 16 számítógéppel dolgozhatnak a gyerekek harmadiktól nyolcadik osztályig. Télen, rossz idő esetén tornaszobában sportolnak tanulóink. Iskolai könyvtár a magyar teremben kapott helyett. Külön konyhával nem rendelkezünk, az óvoda melletti ebédlőjében étkezhetnek a gyerekek. Iskolánk tanuló létszáma 2016/2017-es tanévben 128 tanuló. nyolc osztállyal, második és négy napközis csoporttal működik intézményünk.


 

Iskola története

Székhely

A mai falu területén két önálló község létezett: Görgeteg és Kuntelep.

Görgeteg első okleveles említése 1360-ban Gurgeteg alakban fordult elő, majd 1535-ben már Görgeteg néven. A településnek több földesura is volt az évszázadok alatt. Jelentős gazdasági fejlődés ment végbe gróf Széchenyi Aladár földbirtokos idejében.1840-ben római katolikus kápolnát, 1888-ban református templomot építettek.

Kuntelep 1902-1903-ban alakult. A veszprémi püspök parcelláztatta a birtokát, s ezt a földterületet a kunszentmártoni telepesek és a környékbeli cselédek vették meg. 1905. január 1-jén Kuntelep néven önálló községet alapítottak. 1940-ben egyesült Görgeteggel, majd kilenc év múlva – húsz éven át – ismét önálló településként működött. 1969-től ismét Görgeteg része.

Iskolai adatok:
Görgeteg 1770-ben, 1773-ban, 1789-ben egy tanuló sem járt iskolába, pedig tanító volt a településen. Ebben az időszakban nem látta értelmét a nép a tudásnak. Az ingyen dolgozó jobbágynak mindegy volt, hogy tudatlanként dolgozik a földeken vagy sem. Nagy változás a XIX. században figyelhető meg. Az 1839-41-es időszakban van római katolikus és református iskola is. 1858-ban Görgeteg 33 római katolikus vallású iskolaköteles gyermek élt:21 fiú és 12 leány. Az iskola állapota jó, mindössze egy helyiségből állt. Az oktatás délelőtt 3, délután 2 órát vett igénybe, a tanító neve: Bárdi Lajos. Magyarországon 1868 óta van iskolakötelezettség. A népoktatási törvény kötelezett minden magyarországi szülőt arra, hogy gyermekeit 6 éves korukban beírassa az iskolába és 12 éves koráig oda járassa. A törvény engedélyezte, hogy a falusi elemi népiskolában továbbra is elegendő lesz egyetlen tanító, mind a 6 osztály tanítására. Ekkor a tanító 30 Ft-ot kapott fizetésként és 1 Ft-ot minden gyermek után. A népesség növekedésével kinőtték az iskolát és az egyszemélyes oktatást. 1905-ben Kaposvárott elrendelték a faluban az iskola szervezését és eltörölték a tandíjat, de az 50 filléres beiratkozási díjat meghagyták. A község magára vállalta, hogy az iskola és a tanító lakáshoz szükséges telket a sajátjából megveszi. Kuntelep 1620 négyszögöl területet adott át iskolai célra, de 20.000 aranykorona költséggel iskolát épített fel.
Az iskola alapításának éve 1907. Az iskola a Fő utcában állt, közel az állomáshoz.
Az első tanítók neve:

 

 • Kulman Ferenc 1907-ben nevezték ki
 • Simon István 1912-ben nevezték ki
 • Szondi Vilma 1917-ben kezdte meg szolgálatát.
A két község iskoláiról a következőket lehet olvasni az 1908-as Közoktatási tájékoztatóban:
Görgetegen 1 református és 1 római katolikus felekezeti iskola van 6 osztállyal. Mindegyikben 1-1 tanterem és 1-1 tanító végezte az oktatást. 1928-ban a kuntelepi iskolában már 2 tanteremben folyt az oktatás és 2 tanító foglalkozott a gyerekekkel. Az isklolában heti 4 órát tett ki a hitoktatás. 1945. augusztus 16-án megjelent rendelet, mely létrehozta a 8 osztályos általános iskolát, melynek működését az nehezítette, hogy az iskolák nagy része egyházi fenntartású volt. 1948-ban államosították az iskolákat. 1961-ben megindult az orosz nyelv tanítása, tanító: Szücs Miklós. 1963-ban bővíteni kellett az iskola területét 6 tanteremmel. Erre a növekvő létszám miatt volt szükség. Az építkezésben a szülők is kivették a részüket, pénz nélkül segédkeztek.
1964-ben egyesítették a két község iskoláját Kuntelepen, ekkor a tanköteles gyerekek száma 248 fő volt. 1969-től Rinyaszentkirályról is bejárnak az 5-8. osztályos tanulók. Ám még nagyon kevés a továbbtanulók száma, 1-10főt tett ki évente. Napjainkban minden gyerek továbbtanul.1964. július 1-én kapott a két község napközi otthonos óvodát. Az óvodások száma ekkor 30 fő volt. Az iskolai napközi is beindult 40 tanulóval. 1980-tól külön épület áll a napközisek rendelkezésére.
1947/48-as tanévben jött létre az úttörő mozgalom az iskolában, Kulcsár Ilona tanítónő segítségével. Legfontosabb foglalkozása a lányoknak a varrás, a fiúknak a sport volt. 1950/51-es tanévben a csapat felvette a Kossuth Zsuzsanna nevet. 1954-ben Ludán Imréné átvette a mozgalom irányítását. Ma már nem működnek ezek a szervezetek, hanem átalakultak Diákönkormányzattá. Iskolánk egyre több átalakításon ment át:

 

1974-ben bitumenes kézilabdapályát építettek
1979-ben a világításkorszerűsítést végezték, megtörtént az óvoda, a napközi konyha kialakítása
1980-ban a napközi átalakítása a Vasút utcában
1982-ben központi fűtés és a vizesblokk kialakítása történt
2008-ban az iskola teljes felújítása (vizesblokk felújítása, tantermek alapzatának cseréje, ajtók, ablakok cseréje)

Telephely

Rinyaszentkirály nevét először a 1332-1337-es pápai tizedjegyzékben említik írásos formában.

A falu nem kerülte el a törökök. Jelentős fejlődés a 19. században kezdődött. A 20. század elején olvasókör és többféle egylet alakult, létrejött egy hitelszövetkezet, valamint a katolikusok és a reformátusok is működtettek népiskolát. A faluban számos szakma képviselői dolgoztak, még fényképész is volt köztük, emellett pedig posta és három vendégfogadó is szolgáltatásokat nyújtott a településen.

Az általános iskola igazgatóinak neve 1948-tól:

 

 • 1948-1952 Etele József
 • 1952-1954 Etele Józsefné
 • 1954-1958 Etele József
 • 1958-1959 Ludán Imréné
 • 1959-1961 Ludán Imre
 • 1961-1966 Bekes Sándor
 • 1966-1977 Matucza Tibor
 • 1977-1992 Pápai József
 • 1992-2002 Zab Lajosné
 • 2002-2008 Somorjainé Pados Edit
 • 2008-2012 Gelencsér János
 • 2012-2019 Somorjainé Pados Edit